Våra sommarsimskolor är något av det viktigaste vi har för att öka simkunnigheten i Sverige. Intresset växer för varje sommar och i år stöttar vi ca 200 sommarsimskolor runt om i landet med material och resurser.
 

Varför ska man gå i sommarsimskola?

 
Vi på Svenska Livräddningssällskapet är väldigt måna om att sommarsimskolor finns tillgängliga för alla barn.
Det är en väldigt stor skillnad på att gå i simskola i en pool eller i öppet vatten som vi säger. I poolen är det klart, ljust vatten. Barnet ser botten hela tiden och temperaturen är behagfull. Ute har vi oftast kallt, mörkt vatten och botten kan variera från fin sandbotten, till klippor eller dy. Därför är det väldigt viktigt att barnen får möjlighet att lära känna de olika förhållanden som råder i svenskt vatten. Om det skulle ske en olycka eller drunkningstillbud så har ett barn (och vuxen) mycket lättare att klara sig oskadd om hen har lärt sig vattensäkerhet i öppet vatten. Det är även i sjöar och hav som nästan alla drunkningsolyckor sker.
 
 

Fakta:

 • Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar max 8 elever på en simlärare och är det två simlärare rekommenderar vi max 12 barn.
 • Kostnaden för att delta i en sommarsimskola varierar över landet.
 • Svenska Livräddningssällskapet stöttar i samarbete med Trygg-Hansa ca 200 sommarsimskolor runt om i landet.
 • Du anmäler barnet genom att kontakta den sommarsimskola som ni vill delta i.
 • Kontaktuppgifter till många sommarsimskolor finns på sommarsimskola.se
 • Om olyckan skulle vara framme och barnet hamnar i vattnet ska det ligga stilla i ihopkrupen ställning, flyta och invänta hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan, men vi påtalar vikten av att använda räddningsväst.
 • I simskolan får barnet lära sig hur man beter sig när man är på isen. Vi kallar det bad-, båt- och isvett.
Babysim är så mycket mer än dyket som många förknippar detta med. Vi vänjer barnet vid att vara i vatten och ger barnet vattensäkerhet tidigt i livet. Ett försiktigt och naturligt tillvägagångssätt ger barnet trygghet, säkerhet och glädje i vattnet från en tidig ålder.
 

Varför babysim?

Det är aldrig för tidigt att lära sig vattensäkerhet. Det är spännande att se med vilken naturlighet babyn tar sig an vattnet och att vänja barnet vid att vara i vatten tidigt ger barnet vattensäkerhet för livet. Rörelserna i vattnet framkallar turbulens eller vattenvirvlar som ger barnet en känsla av smekning eller mjuk massage över hela kroppen. Detta bidrar till att barnet slappnar av och blir emotionellt medveten om sina kroppsdelar. Föräldern är helt uppmärksam på sitt barn, vilket ger en intensiv kontakt genom beröring. Både barn och föräldrar känner en mycket positiv tillfredställelse.
 

I simhallen

När ett barn för första gången ska babysimma är det bra om barnet och föräldern redan innan det första badtillfället har haft möjlighet att besöka bassängen och bekanta sig lite med miljön. Det finns mycket som kan te sig konstigt för ett litet barn i en simhall.
 
 • ljuset är annorlunda
 • det luktar klor
 • akustiken är annorlunda
 • föräldrarna är blöta och iförda badkläder
 • flera barn och mycket ljud
 

Fakta:

 • Barn mellan ca 3 månader och 2 år kan delta i babysim
 • Målet med Babysim är att under lek och utan prestationskrav, stimulera barnet i sin utveckling, till att få vattenvana, säkerhet och att självständigt ta sig i vattnet, upp till vattenytan, återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten.
 • Babysimmet främjar kontakten mellan barn – förälder, barn – barn och barn- annan vuxen.

Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten! Men det handlar om mycket mer än att endast lära dig att simma. Vattensäkerhet är ett förhållningssätt till vatten för att du ska kunna känna frihet och glädje i livet.

Svenska Livräddningssällskapets simskola

Att kunna simma omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Simskolan omfattar också vattensäkerhet om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. Barnet lär sig att veta hur man beter sig när man badar, åker båt och när man är på isen. Vi kallar det bad-, båt- och isvett.

Att kunna kasta ut en livboj till en nödställd kamrat och veta att man aldrig får hoppa i själv utan att ha något mellan sig och den nödställde. Detta kallar vi förlängda armen. Barnen får lära sig hur man larmar 112 och att alltid använda räddningsväst när de är på bryggan och fiskar, åker båt, o.s.v. Att vara solsmart är en viktig kunskap som barnen också får i simskolan.

Simkunnighet

Kunskap i simning ger en livslång kunskap för en ökad livskvalité, glädje och trygghet i och vid vatten. En stor del av vattensäkerheten som Svenska Livräddningssällskapet erbjuder består i att lära sig att simma. Det ger dig, men också ger det dina medmänniskor trygghet.

Vem är ansvarig för simkunnigheten?

Skolan ska, enligt läroplanens mål, ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning.

Viktigt börja tidigt

Svenska Livräddningssällskapet vill betona vikten av en tidig simundervisning, gärna i förskoleåldern. På många platser arrangerar Svenska Livräddningssällskapet simskolor som välkomnar barn redan från två års ålder med vattenvaneövningar för tidig säkerhet och ökad trygghet.

Därför tjatar vi om bröstsim

Det kan tyckas att vi tjatar om bröstsim. Men vi tjatar även om vikten av att du överlever i vatten, och att du kan rädda dina kompisar. Att kunna vattenvana, att vara simkunnig och hantera nödsituationer i och vid vatten är några av de kunskaper som vi lär ut i simskolan. Oavsett vilket simsätt som barnet lär sig först, är det viktigt att kunskapen om hur man simmar bröstsim oerhört viktig för att överleva i nödsituationer.

 

 

Fakta:

 • Om olyckan skulle vara framme och barnet hamnar i vattnet ska det ligga stilla i ihopkrupen ställning, flyta och invänta hjälp. Därför har vi inget klädsim i simskolan, men vi talar om vikten av att använda räddningsväst.
 • Ingen längddykning ingår i simskolan i dag. Modern forskning visar att det kan vara farligt att träna längddykning.
 • Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar max 8 elever på en simlärare och är det två simlärare rekommenderar vi max 12 barn.
 • I skolans årskurs sex ska alla barn enligt läroplanen vara simkunniga och kunna hantera nödsituationer vid vatten.
 • Simkunnig anses enligt den nordiska simkunnighets definitionen den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.
 • I simskola ingår märken för varje nylärd kunskap. Märkesstegen börjar med vattenvaneövningar för nybörjarna. Sedan fortsätter stegen uppåt för ökad kunskap i bröstsim, ryggsim och livräddning så att du som förälder till slut kan känna dig helt säker när ditt barn är och badar
Cirka två miljoner svenskar uppger att dom inte kan – eller är osäkra på om de kan simma 200 meter. Många har inte badat i sjö eller hav det senaste året och vill utveckla sin simförmåga.
 

Svenska Livräddningssällskapets simskola

Att kunna simma omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Simskolan omfattar också vattensäkerhet om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten.
 
Simkunnighet är en färskvara och simmar du inte regelbundet bör du testa din simförmåga innan du ger dig ut i sjö eller hav. Ett bra sätt att göra detta på är att varje år ta simborgarmärket. Tänk också på att det är stor skillnad att simma 200 meter i inomhusbassäng och i öppet vatten.
 

Fakta:

 • Enligt den nordiska simkunnighets definitionen anses man vara simkunnig om kan falla i vattnet, få huvudet under och efter att åter tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.
 • Ca två miljoner personer i Sverige känner sig otrygga i vatten

Hitta din närmsta sommarsimskola