Välkommen till Jönköpings regionförbund

c/o JSS
Elmiavägen 4
554 54 Jönköping
telefon 036-17 27 60
Kassör: thomas.salenius@jonkopingss.se,
Sekreterare: stefan.nyander@jonkopingss.se 

Kontaktuppgifter

Ordförande, press
Frida Rydstedt
073-4163818
frydstedt@gmail.com

Vice. Ordförande, utbildningsansvarig livräddning
Stefan Nyander
0739-03 66 85
stefan.nyander@jonkopingss.se

Kassör sekreterare
Thomas Salenius
0735-06 59 20
thomas.salenius@jonkopingss.se

Utbildningsansvarig simning, HLR
Eva Molnar
0708-71 35 85
evamolnar@live.se

Konsulent
Emil Johansson
073-9127479
 
Konsulent
Anton Sund
070-2175764