Regionförbundet i Dalarna består av ideellt arbetande personer. Kontakta gärna ordförande Mikael Löfgren om du vill vara engagerad i förbundet eller om du har frågor om vattensäkerhet.

Mikael Löfgren, micke1.lofgren@gmail.com

Kontaktuppgifter

Ordförande
Mikael Löfgren
micke1.lofgren@gmail.com
 
Sekreterare
Shandra Norin
 
Kassör
Åsa Magnusson