Som ideell organisation välkomnar vi alltid samarbeten och kontakter med partners som delar våra värderingar och vill hjälpa till att sprida vattensäkerhet för att rädda liv. Vårt främsta åtagande är att sprida kunskap om hur du beter dig i och kring vatten för att varken du eller dina medmänniskor ska drunkna på grund av okunskap. Vi vill skapa förutsättningar för barn och vuxna att känna frihet. Arbetet med att få alla att känna frihet och glädje kring vatten, med fokusering på barn, är en fråga som ligger nära hjärtat och rör oss alla. Ni, som vår partner, ska känna stolthet att arbeta tillsammans med oss.
 

Våra samarbetspartners

Bli samarbetspartner

Detta är Svenska Livräddningssällskapet