Svenska Livräddningssällskapet har alltid haft ett nära och bra samarbete med skolorna och även varit med och påverkat hur läroplanen har utformats för att tillgodose behovet av att simundervisningen är en del av elevernas utbildningen.

Tips och råd till dig som arbetar med barn

Vi uppmuntrar att alla barn så tidigt som möjligt får möjlighet till vattenvana, helst redan i förskoleklass och besöka badanläggningen regelbundet genom hela grundskolan. Att bekanta sig med vattnet och bli ”vattenvan” är en av grunderna för att lära sig simma och att lära sig simma är en förutsättning för att självständigt kunna upptäcka andra aktiviteter i, på och vid vatten.

Som ett stöd har Svenska Livräddningssällskapet tagit fram två informationsblad ”Bad i pedagogisk verksamhet” och ”Simundervisning i pedagogisk verksamhet”.

Skolans läroplan

Efter hårt arbete lyckades Svenska Livräddningssällskapet 1994 få in simning under kapitlet Idrott och Hälsa i läroplanen. Kravet för eleverna i årskurs 5 var att då de skulle kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Avsaknaden av en tydlig simkunnighetsdefinition gjorde att många skolor hade olika tolkningar på ”att kunna simma” vilket framgick tydligt av den tillsynsundersökning som skolverket, efter påtryckningar från Svenska Livräddningssällskapet, gjorde 2003/2004.

Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap, under olika årstider.

Skrivelsen i läroplanen från 2011

I Centralt innehåll i åk 1-3 ingå

  • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

I Centralt innehåll i åk 4-6 ingår

  • Simning i mag- och ryggläge.
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap

I Centralt innehåll i åk 7-9 ingår

  • Olika simsätt i mag- och ryggläge
  • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Svenska Livräddningssällskapets tolkning av läroplanen

Metodstegen

Barns vistelse i vatten kan te sig på olika sätt. Det som är generellt är när barn väl lärt sig vistas tryggt i vattnet känner de en frihetskänsla. Alla kan utan konkurrens få känna samma härliga känsla.

För att nå simkunnighet kan skolan följa en metodsteg som bygger på att nå de mål som skolverket satt i årskurs sex i ämnet idrott och hälsa.

Metodstegen bygger även vidare upp till årskurs nio. Med dessa mål uppfyllda får varje elev en god vattenvana, god uppfattning om säkert beteende i och vid vatten och på is samt goda möjligheter att kunna livräddande första hjälp.

Med den värdegrund som skolan ska förmedla är det positivt att motivera och skapa attityder att hjälpa andra.

Svenska Livräddningssällskapets metodstege

Hur bedömer man ett godkänt bentag?

Om du som lärare vill veta mer om hur du ska bedöma om en elev är godkänd eller inte är välkommen att delta på en av våra fortbildningar för idrottslärare, håll utkik efter datum på vår utbildningssida. 

Finns det inga aktuella datum är du välkommen att kontakta Områdesansvarig Simkunnighet, kontaktuppgifter hittar du här.

Material att använda i skolan

Barnens Livräddningsskola är ett material som ger barn rätt attityd och grundläggande kunskaper i hur de tryggt kan uppträda vid vatten och isar. Materialet finns som digital kurs och som arbetshäfte och är ett pedagogiskt material om bad-, båt-, is-, och vädervett som kan bidra till att aktivera eleverna.

Materialet är framtaget för att passa eleverna i klass 1-3 men kan också användas i fritidsverksamheten eller förberedelseklasser. Barnens Livräddningsskola följer målen i grundskolans läroplan som säger att: För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Till barnens livräddningsskola