Våra skyldigheter som ideell organisation

 
Giva Sverige tidigare FRII:s kvalitetskod
 
Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas insamlingsråd FRII) tillämpar en kvalitetskod för Sveriges insamlingsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. 
 
Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden: Ändamål, Styrelsen, Styrning, Internkontroll, Insamling, Anställda och volontärer, Rapportering.
 
Extern revisor ska granska och intyga att medlemsorganisationerna efterlever koden.
 
Svenska Livräddningssällskapet redogör nedan för organisationens efterlevnad av Giva Sveriges kvalitetskod. Svenska Livräddningssällskapet efterlever samtliga krav i koden.