Svenska Livräddningssällskapets fonder och stipendium

Asta och Kickans simskolefond

Asta och Kickans simskolefond grundades 2017 genom en gåva från Asta Norman och Vivianne ”Kickan” Ericsson.
 
Bakgrund
De ville göra något som kommer att rädda liv och sprida glädje för lång tid framöver.
De har under sina yrkesliv lärt barn att simma, och heter Asta Norman och Vivianne ”Kickan” Ericsson. Deras historia har sin början i slutet av 40-talet när Asta började studera på badmästarskolan höstterminen 1948
”Att arbeta med simundervisning är en väldigt givande sysselsättning och har betytt mycket för både Asta och Kickan”
 
Asta Norman
Asta började studera på badmästarskolan höstterminen 1948. På badmästarskolan utbildade hon sig till simlärare och badmästare men i studierna ingick även kunskap om anatomi, fotvård och massage. Efter avslutade studier började Asta arbeta som massör på Sport Palatset. Efter en tid fick hon en förfrågan om hon ville ha tjänst som simlärare och lära barn att simma. Asta tackade ja och arbetade som simlärare ända fram till pensionen 1992. Sport Palatset stängde i oktober 1958 och Asta arbetade då vidare som simlärare på Centralbadet fram till 1977. De sista åren arbetade hon på Liljeholms badet som badmästare.
”Att arbeta med simundervisning är en väldigt givande sysselsättning. Att få vara med barnen och fostra dem lite grann. Jag var väldigt sträng emot dem” säger Asta
 
Viviane ”Kickan”Ericsson
Kickan började studera på badmästarskolan vårterminen 1955. Efter avslutade studier började Kickan arbeta som massör på Centralbadet. 1963 började hon som simlärare med skolsimsundervisning på eftermiddagarna på Sturebadet. 1986 började hon med privat simundervisning på Liljeholms badet och arbetade där långt efter det att hon fyllde 65. Vid 82 års ålder pensionerade hon sig 2016. Kickan har under åren även haft sommarsimskola på Värmdö (Södersved)och Ekerö (Karlskär).
”Att arbeta med simundervisning har betytt allt. Det har hållit oss igång och hållit oss friska.” säger Asta och Kickan
 
Ändamål
Asta och Kickans simskolefond har till ändamål att stödja allmän simkunnighet i Sverige.
 
Fonden
Fonderade medel ska placeras för att ge bästa möjliga avkastning. Avkastningen av fonderade medel ska användas till SLS sommarsimskoleverksamhet medan övriga medel ska användas till nedan angivna bidrag.
 
Till vad kan bidrag sökas?
Bidrag kan sökas till betalning av simskoleavgift, för barn och vuxnas deltagande i simskola.
Bidrag kan även sökas av simlärare, för inköp av material till nystartad simskola.
 
Vem kan söka bidrag?
Bidrag till simskoleavgift kan sökas av personer som inte har råd att delta i simskola. En bedömning görs utifrån hushållets gemensamma inkomst.
Bidrag till material till simskola kan sökas av simlärare utbildade av Svenska Livräddningssällskapet, som startar upp ny simskoleverksamhet.
 
Ansökan
Ansökan sker en (1) gång per år och skickas skriftligen till Svenska Livräddningssällskapet, Johannesfredsvägen 5 168 69 Bromma. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 januari för det år ansökan avser.
Ovan villkor för fonden har skett i samråd med Asta Norman och Vivianne ”Kickan” Ericsson
 
 

Brita Mårtensons fond

Brita Mårtenson har under sina många aktiva år inom simning alltid värnat om barns rätt och möjlighet till simkunnighet. Hon var en mycket aktiv och engagerad ledargestalt vilket visade sig genom en rad förtjänstutmärkelser, däribland kungamedaljen i silver som hon tilldelades 1982 av Svenska Livräddningssällskapet.
 
Simkunskap och livräddning
Brita Mårtenson engagemang resulterade i att hon donerade och instiftade fonden den 18 januari 1982, i syfte att främja barns och ungdomars färdigheter i simkunnighet och livräddning.
 
Britas brinnande intresse för barn och ungdomars kunskap i simning och livräddning har fått leva vidare och i hennes anda har fonden förvaltats för att på bästa sätt uppfylla Britas önskan och förhoppningar ”att främja barns och ungdomars färdigheter i simkunnighet och livräddning”. Fonden ska även avse fortsatta stipendier till vinnande dam- respektive herrlag vid Svenska Mästerskapen i Livräddning och då för tävlingsformen “nordisk lagkapp”.
 
Ansökan
Bidragens storlek fördelas och beslutas av Svenska Livräddningssällskapets styrelse. Ansökan om stipendium eller bidrag görs löpande under året med 30 dagars handläggningstid. Ansökan görs i ansökningsformuläret som du kan ladda ner här. Det finns även en guide till ansökan att ladda ner här. Redogörelse för hur stipendiet/bidraget har använts lämnas till Svenska Livräddningssällskapets centrala kansli senast ett år efter utdelningen.
 
 

Bertil Werners ledarstipendium

Vid SLS årsmöte i Karlstad den 10 maj 2003 avgick Bertil Werner efter att ha varit SLS ordförande i 20 år. I samband därmed beslöts att instifta Bertil Werners ledarstipendium. Bidrag till stipendiet har skänkts av SLS Riksorganisation och ett antal länsförbund.
 
Av medlen ska, om möjligt varje år, utdelas ett stipendium på 2000:- till en förtjänt SLS:are vars ledarinsatser verksamt bidragit till att främja SLS ändamål avseende  Vattensäkerhet, Livräddning eller Simkunnighet. Stipendiet ska användas till utbildning.
 
Stipendiat utses av SLS presidium.
 

Leif Karlborgs livräddarstipendium

Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation har beslutat att till minne av Leif Karlborg avsätta medel motsvarande 60 000 kr i form av stipendium till Årets Livräddare. Årligen ska ett belopp om 3000 kr tilldelas två personer som på ett förtjänstfullt sätt genomfört sin utbildning och genom sitt agerande och sätt att vara värnat vår värdegrund. Stipendiet utdelas i samband med den årliga livräddarbanketten.
 
Leif grundade Livräddarna Tylösand 1960 och även livskolan som senare också blev Svenska Livräddningssällskapets Livskola. Leif var en eldsjäl utöver det vanliga, han inte bara förverkligade sin dröm, han fick också så många andra att dela drömmen och på så sätt tillsammans med dem bygga upp det som idag måste betraktas som ett livsverk av en sann visionär och eldsjäl. Det hela startade sommaren 1960 då han som en av sju elever blev sänd på livräddarutbildning i Tylösand av brandkåren i Halmstad, där Leif då jobbade. Man kan ana att något hände med Leif eftersom han efter bara tre dagar tog över utbildningen, Livräddarstationen Tylösand föddes och på den vägen blev det. Varje sommar sedan dess har Leif, med brinnande energi och engagemang drivit och utvecklat Livräddarstationen under drygt 58 år till det den är idag. Tidigt engagerade sig Leif i Svenska Livräddningssällskapet och med det startade samarbetet och den gemensamma uppbyggnaden av det som i dag är Svenska Livräddningssällskapets Livskola. Leif blev så småningom invald i riksstyrelsen och efter en tid valdes han till vice ordförande under dåvarande ordförande Bertil Werner. Leif och Bertil förblev goda vänner under alla år. Driften av skol-verksamheten sköts och administreras än idag av Livräddarna Tylösand, där Leif sedan starten var skolchef.
Leif var också en stor humanist, han hade förmåga att se, höra och engagera unga människor och få dem att känna sig viktiga, den humanistiska sidan var utan tvekan en av hans styrkor. Många är dessa unga som under 58 år fått vara med och bidra och fortfarande bidrar till den verksamhet som vi ser idag. Flertalet av dem är idag föräldrar vars barn deltar i den Nippersverksamhet som startats för att deras barn ska få uppleva samma glädje, i en gemenskap, som de själva upplevt. En glädje och gemenskap där det högre syftet är att rädda liv
 
Många är de gärningar som Leif har gjort genom åren. Vi, Svenska Livräddningssällskapet, kan bara med otroligt stor tacksamhet bevara dessa i våra minnen och se dem som oskattbara gåvor att förvalta. Vi kan alla hjälpas åt att fortsätta utveckla livräddningsverksamheten med samma glöd och engagemang som Leif haft. Vi kan tillsammans utveckla Leifs livsverk genom att fortsätta dela med oss av hans dröm, en dröm om att så många liv som möjligt ska räddas. Talande för detta är det Leif sagt i en intervju vid något tillfälle; – Jag har fått den bästa lön som någon människa kan få. Det är att någon jag räddat kommer och hälsar på, bjuder på kaffe och tackar. – Jag vet inte om ni förstår, men det är betalningen.

 

Claes Thorells simlärarstipendium

13:18 2022-10-31Stipendiet tilldelas en simlärare som på ett framgångsrikt och speciellt sätt främjat vatten­säkerheten för barn i samband med sommarsimskola i sjö eller hav.
 
En simlärare kan själv ansöka om Claes Thorells Minnesstipendium eller bli föreslagen av någon annan.
 
Ansökan till Claes Thorells Stipendium ska ha inkommit till Svenska Livräddningssällskapets kansli senast den 31 januari.
 
Stipendiet jämte diplom utdelas vid Svenska Livräddningssällskapets årsmöte.
 
Claes Thorells Minnesstipendium kan erhållas endast en gång av en och samma stipendiat.
 
Ur den totala behållningen (28 000kr 31/12 2014) utdelas ett årligt stipendium om 2000 kr
 
Stipendiaten föreslås av Svenska Livräddningssällskapets Simkunnighetsråd och beslutas av Svenska Livräddningssällskapets styrelse.
 
Behållningen i Claes Thorells minnesstipendium förvaltas av Svenska Livräddningssällskapet. Stipendiet utdelades årligen till en person och första gången 2016.

Detta är Svenska Livräddningssällskapet